อนุทิน 136857 - บุษยมาศ

๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๔ แฟ้ม

         - พบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการที่มีการ

           ปรับแก้ เพื่อให้สายวิชาการได้ใช้ปฏิบัติ

(บ่าย) - ประชุมร่วมกับกรรมสอบสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับมีประวัติอาชญากรรม

เขียน 06 Aug 2014 @ 13:16 ()


ความเห็น (0)