อนุทิน 136844 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ออกแบบประชุม

 • เตรียมคิดโจทย์เสนอพี่ ๆ ทีมวิทยากรด้วยกันเลือก  ก่อนจัดประชุมที่อุดร  ๗ - ๘  สค. นี้
 • สถานการณ์จำลองจะให้น้อง ๆ  (ส่วนใหญ่ทำงาน รพ.สต.)  ทำ role play
 • เมื่อมีข้อมูลชุดหนึ่ง  จะวิเคราะห์  ตีความอย่างไร  แล้วนำเสนอความเข้าใจนั้นส่งต่อใครบ้าง  เพื่อให้เกิดผลอะไรต่อ
 • ๑)  ผู้บริหารโรงเรียน  คุณครูอนามัย  คุณครูประจำชั้น  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  แม่ค้าในและข้าง ๆโรงเรียน
 • ๒)  ผู้นำชุมชน  กรรมการหมู่บ้าน  อสม.  ผู้ปกครอง   กรรมการ ศพด.  เจ้าของร้านค้า  พระสงฆ์  หรือผู้นำทางศาสนาอื่นตามบริบท
 • ๓)  ผอ.รพ.ชุมชน  สาธารณสุขอำเภอ  ผอ.รพ.สต.  กรรมการบริหาร CUP
 • ๔)  ผอ.รพ.สต.  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการสาธารณสุข  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  บุคลากรทั้งหมดใน รพ.สต.
 • ๕)  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทั้งตำบล
 • ๖)  นายก อบต.  (หรือนายกเทศมนตรี)   คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล
 • ๗)  ชมรม / กลุ่มผู้สูงอายุ   กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและญาติผู้ดูแลใกล้ชิด  ที่มีกิจกรรมร่วมกันที่ รพ.สต.หรือในชุมชน
 • ๘)  กลุ่มผู้พิการและผู้ดูแลประจำ
เขียน 06 Aug 2014 @ 01:10 ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ไม่อยากบอกเลยครับ ถ้าให้แสดงละครชาวอนามัย อบต. และอสม. แสดงได้เก่งมากครับ ระดับตุ๊กตาทองครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจนะคะ

เขียนเมื่อ 

วันนี้ผ่านวันแรก ตุ๊กตาทองจริง ๆ ค่ะ คุณทิมดาบ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะพี่ bright lily