อนุทิน 136837 - อร วรรณดา

  ติดต่อ

อนุทิน๕๖

การทำงานจะสำเร็จด้วยดีได้...ก็เพราะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในองค์กร ได้ระดมความคิด ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน สามัคคีปรองดองกัน  

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอขอบคุณ อาจารย์Wasawat. อาจารย์ชยพร คุณหมอธิรัมภา คุณหนูรี คุณทิมดาบ อาจารย์ประหยัด คุณ tuknarak และทุกท่านที่ให้กำลังใจค่ะ