อนุทิน 136837 - อร วรรณดา

อนุทิน๕๖

การทำงานจะสำเร็จด้วยดีได้...ก็เพราะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในองค์กร ได้ระดมความคิด ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน สามัคคีปรองดองกัน  

เขียน 05 Aug 2014 @ 19:42 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ อาจารย์Wasawat. อาจารย์ชยพร คุณหมอธิรัมภา คุณหนูรี คุณทิมดาบ อาจารย์ประหยัด คุณ tuknarak และทุกท่านที่ให้กำลังใจค่ะ