อนุทิน 136820 - ทองหยอด

  ติดต่อ


"มนุษย์เลือกเกิดไม่ได้  แต่เลือกชีวิตความเป็นอยู่ได้

ฉะนั้นจงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง"

  เขียน:  

ความเห็น (0)