อนุทิน 136820 - ทองหยอด


"มนุษย์เลือกเกิดไม่ได้  แต่เลือกชีวิตความเป็นอยู่ได้

ฉะนั้นจงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง"

เขียน 05 Aug 2014 @ 09:42 ()


ความเห็น (0)