อนุทิน 136810 - บุษยมาศ

๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม + ตรวจร่างการทำสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะร่างให้

           ที่ประชุม กบม.โดยมีการปรับใหม่

         - นำเรื่องการขยายเวลาการรับสมัคร ผอ.สนอ. เสนอต่อ กบม. เพื่อขอขยายเวลารับสมัครอีก ๒ เดือน

(บ่าย) - พิมพ์ร่างประกาศ ฯ การแบ่งส่วนราชการภายใน ม. ตามที่ผ่านที่ประชุมสภา ม. 

            เมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 เพื่อเสนอท่านนายกสภาฯ ลงนาม

          - ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้กับเจ้าหน้าที่

          - ตรวจแบบสรุปการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ

*** ช่วงเช้า*** ฉันได้รับโทรศัพท์จากคณบดีคณะครุศาสตร์ สอบถามการรายงานตัวของพี่ภัครว่า สงสัย!!! ไม่มาอยู่ครุศาสตร์แน่เลย...บอกว่า...เสียดาย อยากได้...เห็นมีแววความเป็นครู ฉลาดพูด...สำหรับทุกเรื่อง เป็นเรื่องการใช้เทคนิคในการพูดของพี่ภัครเอง...ความดีนี้ แม่ขอยกให้หนูจ๊ะ...

เขียน 04 Aug 2014 @ 12:21 () แก้ไข 04 Aug 2014 @ 15:17, ()


ความเห็น (0)