อนุทิน 136799 - อร วรรณดา

อนุทินที่ ๕๓ ปิดปัง

          ดูท่าทาง  เคร่งขรึม  เหมือนครุ่นคิด

คล้ายปกปิด  บางเรื่่องราว  ข่าวสับสน

กริยา  อาการ  เป็นกังวล

ดูพิกล  อริยบท  แปรเปลี่ยนไป

อร  วรรณดา   ๓ ส.ค.๕๗

เขียน 03 Aug 2014 @ 22:07 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ อาจารย์Wasawat  อาจารย์ชยพร อาจารย์บุษมาศ อาจารย์ประหยัด และทุกๆท่านที่ให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ อาจารย์ Wasawat อาจารย์ชยพร อาจารย์บุษยมาศ อาจารย์ประหยัด และทุกท่านค่ะ