อนุทิน 136789 - อร วรรณดา

อนุทิน ๕๒

         " ความรักคือการให้     ความจริงใจมอบแก่กัน

ด้วยรักและผูกพัน               จิตรังสรรค์มั่นกลมเกลียว"

          การทำงานใดๆก็ตามถ้าเรามีความจริงใจให้กัน  งานนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  และเกิดผลดีต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง

อร  วรรณดา

๓ ส.ค.๕๗

เขียน 03 Aug 2014 @ 10:10 () แก้ไข 03 Aug 2014 @ 22:03, ()


ความเห็น (0)