อนุทิน #136789

อนุทิน ๕๒

         " ความรักคือการให้     ความจริงใจมอบแก่กัน

ด้วยรักและผูกพัน               จิตรังสรรค์มั่นกลมเกลียว"

          การทำงานใดๆก็ตามถ้าเรามีความจริงใจให้กัน  งานนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  และเกิดผลดีต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง

อร  วรรณดา

๓ ส.ค.๕๗

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)