อนุทิน #136760

อนุทินที่ ๕๐ 

          วันนี้ (๑ ส.ค. ๕๗)  เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูต่างโรงเรียน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ขอขอบคุณ อาจารย์ Wasawat คุณหนูรี คุณ tuknarak อาจารย์ประหยัด และทุกๆท่านที่เข้ามาอ่านให้กำลังใจค่ะ