อนุทิน #136739

ของดีมีค่านั้นอยู่ที่ชอบ   หากไม่ชอบย่อมไม่พาไปเกิดผล

เกิดเป็นคนเลือกนายดีไม่รู้คิดตน  ไม่อับจนจะมีค่ากว่าเพชรพลอย

เขียน:

ความเห็น (0)