อนุทิน 136739 - ทองหยอด

  ติดต่อ

ของดีมีค่านั้นอยู่ที่ชอบ   หากไม่ชอบย่อมไม่พาไปเกิดผล

เกิดเป็นคนเลือกนายดีไม่รู้คิดตน  ไม่อับจนจะมีค่ากว่าเพชรพลอย

  เขียน:  

ความเห็น (0)