อนุทิน 136733 - prayat duangmala

วันนี้มาถึงโรงเรียน ๐๗.๔๕ น. เด็ก นร.ชั้น ป. ๑ วิ่งเข้ามาทักทายแล้วรายงานว่า ทอน้ำประปาแตก ที่ข้างโรงเรียน พี่เขาทำแตกจากก้อนหิน..เป็นท่อเมนต์เก่าที่เขาทำไว้ไม่ดี น้ำไหลทั้คืนแล้ว..เสียดายรีบให้นักเรียนชั้น ป.๖ เข้าไปแจ้งให้ผู้รับผิดชอบน้ำมาแก้ไข..ผลเรียบร้อย..หน้าเสาธงแจ้งถึงความดีของนักเรียนชื่อ ณัฐพล ลีเฮือง

เขียน 31 Jul 2014 @ 10:52 ()


ความเห็น (0)