อนุทิน #136701

วันน้ี้ผู้เขียนได้นำนักเรียนอีก้ห้องหนึ่งซึ่งเรียนกับผู้เขียน ให้พวกเขาช่วยปลูกผัก พรวนดิน คึิดถึงสมัยเด็กๆ มีความสุขมากๆ

เขียน:

ความเห็น (0)