อนุทิน 136701 - tuknarak

tuknarak

วันน้ี้ผู้เขียนได้นำนักเรียนอีก้ห้องหนึ่งซึ่งเรียนกับผู้เขียน ให้พวกเขาช่วยปลูกผัก พรวนดิน คึิดถึงสมัยเด็กๆ มีความสุขมากๆ

เขียน 29 Jul 2014 @ 21:24 ()


ความเห็น (0)