อนุทิน 136701 - tuknarak

  ติดต่อ

วันน้ี้ผู้เขียนได้นำนักเรียนอีก้ห้องหนึ่งซึ่งเรียนกับผู้เขียน ให้พวกเขาช่วยปลูกผัก พรวนดิน คึิดถึงสมัยเด็กๆ มีความสุขมากๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)