อนุทิน 136687 - Nachanok Aumphaiprom

จากการวิจัยและวิเคราะห์ของนักแนะแนวการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายคนพบว่า ผู้ที่เรียนไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือเรียนแบบไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ได้แก่ผู้ที่มีลักษณะดังนี้

 1. เป็นคนที่มักละทิ้งงานไว้ก่อนก่อนจึงค่อยทำ เมื่อถึงนาทีสุดท้าย
 2. เสียสมาธิ หันเห ความสนใจไปจากการเรียนได้โดยง่าย
 3. เมื่อทำงานที่ยากๆ จะสูญเสียความสนใจ หรือขาดความมานะ พยายามนั่นเอง
 4. มักใช้เรื่องของการสอบ เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียน
 5. ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีตารางการทำงานอย่าง
 6. วิธีแก้ให้เรียนเก่ง

  1.ควรมีตารางเรียนและทำงานตรงตามเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

  2.ทำงานในระยะเวลาที่ไม่นานนักและควรมีการหยุดพักผ่อน

  3.ไม่ปล่อยงานค้างไว้จนวินาทีสุดท้าย

  4.ควรตั้งสมาธิให้แน่วแน่ ไม่เสียสมาธิง่าย

  5.อย่าใช้การสอบเป็นแรงจูงใจในการอ่านหนังสือ

  6.ควรอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียนตามสมควร

  7.ข้าฟังการบรรยาย สัมมนาแล้วควรกลับไปอ่านทบทวน

  8.พยายามอย่าละเลยวิชาที่ยากกว่าวิชาอื่นๆ

  9.ควรมีความรู้ในการใช้บริการห้องสมุดด้วยเป็นดี

  10.ปรับปรุงคำบรรยาย ที่จดจากห้องเรียนให้กระชับ กะทัดรัดและเข้าใจง่าย

  11.พยายามทำให้การเรียนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และสนุกสนานกับมั

  12.ควรมีแรงกระตุ้นกับมันและไม่ควรทำงานหนักเกินไปในวันหยุด

  13.เมื่อพยายามปฏิบัติทุกข้ออย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้เรียนได้ดี

เขียน 29 Jul 2014 @ 15:22 ()


ความเห็น (0)