อนุทิน 13662 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

สตินั้นจะนำความเย็นมาให้
สตินั้นแลจะทำให้รู้เท่าทันใจที่เร่าร้อน กระวนกระวาย ใคร่ที่จะขวนขวายให้ได้มาซึ่งอำนาจ ลาภ วาสนาที่ฉาบทาด้วยความทุกข์

สตินั้นแลจะช่วยป้องกันและรักษาเราจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นได้

ความรู้เรามีมากแล้ว วันนี้ขอให้เรามีสติเถิด
สติที่จะได้ผลเลิศจักเป็นสติของผู้มีศีล...

  เขียน:  

ความเห็น (0)