อนุทิน 13662 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

สตินั้นจะนำความเย็นมาให้
สตินั้นแลจะทำให้รู้เท่าทันใจที่เร่าร้อน กระวนกระวาย ใคร่ที่จะขวนขวายให้ได้มาซึ่งอำนาจ ลาภ วาสนาที่ฉาบทาด้วยความทุกข์

สตินั้นแลจะช่วยป้องกันและรักษาเราจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นได้

ความรู้เรามีมากแล้ว วันนี้ขอให้เรามีสติเถิด
สติที่จะได้ผลเลิศจักเป็นสติของผู้มีศีล...

เขียน 30 Jun 2008 @ 00:23 ()


ความเห็น (0)