อนุทิน 136613 - นางสาว ปัทมวรรณ วัยยิ่งยุทธ์

  ติดต่อ

หน่วยฝึกที่13สัปดาห์ที่7 ช่วยงานในสำนังานและทำแผนที่เดินดินแผนที่รอบนอกแผนที่รอบใน และ ทำตุ๊กตาจากผ้าและเข้าไปนำเสนองานในมหาวิทยาลัย

  เขียน:  

ความเห็น (0)