อนุทิน #136613

หน่วยฝึกที่13สัปดาห์ที่7 ช่วยงานในสำนังานและทำแผนที่เดินดินแผนที่รอบนอกแผนที่รอบใน และ ทำตุ๊กตาจากผ้าและเข้าไปนำเสนองานในมหาวิทยาลัย

เขียน:

ความเห็น (0)