อนุทิน 136613 - นางสาว ปัทมวรรณ วัยยิ่งยุทธ์

หน่วยฝึกที่13สัปดาห์ที่7 ช่วยงานในสำนังานและทำแผนที่เดินดินแผนที่รอบนอกแผนที่รอบใน และ ทำตุ๊กตาจากผ้าและเข้าไปนำเสนองานในมหาวิทยาลัย

เขียน 26 Jul 2014 @ 11:55 ()


ความเห็น (0)