อนุทิน 136611 - นางสาว ปัทมวรรณ วัยยิ่งยุทธ์

  ติดต่อ

หน่วยฝึกที่13   สัปดาห์ที่6  ได้เข้าร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญกับน้องๆปี1-4และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  และได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มทำแผนที่ของหมู่บ้าน  และช่วยงานในสนักงาน

  เขียน:  

ความเห็น (0)