อนุทิน 136610 - ชยพร แอคะรัจน์

วิชาปัญหาพิเศษ

- การอ้างอิง หมายถึง การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิง ในเนื้อหาที่นำมาเขียนเรียบเรียง

- บรรณานุกรม หมายถึง รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ผู้ทำรายงานได้ใช้ประกอบการเขียนรายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาทำปัญหาพิเศษ 1/2557

-ศึกษาการเพาะเมล็ดจันทร์ผา (รศ.ชยพร) - นส.พรศิริ

-ศึกษาวิธีการเก็บรักษากล้วยน้ำว้า (รศ.ชยพร) - แมน, ดาว

-ศึกษาวิธีการเก็บรักษากล้วยไข่ (รศ.ชยพร) - อาม, เป๊าะ

เขียน 26 Jul 2014 @ 10:46 () แก้ไข 03 Sep 2014 @ 13:35, ()


ความเห็น (0)