อนุทิน 136599 - ยายธี

ยายธี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

" อนิจจัง..ทุกขํ..อนัตตา"....อันเป็น..สัจจธรรม....ผู้เกิดแล้ว..ย่อมมี..กรรมเป็น..ของตน..ผู้รู้แจ้ง..คือ..ผู้รู้..รู้   ปรินิพพาน...

ดัง..พุทธวจน....

เขียน 25 Jul 2014 @ 13:31 ()


ความเห็น (1)

* ผู้รู้คือผู้ปฏิบัติ..เพื่อความตื่นรู้เท่าทันแห่งความเป็นไป...และเบิกบานในธรรม...ขอบคุณค่ะ