อนุทิน 136597 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมเกี่ยวกับการร่างข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ (ใหม่)

(บ่าย) - ตรวจคู่มือสมรรถนะ อีกรอบ เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องจริง และจัดส่งโรงพิมพ์

  เขียน:  

ความเห็น (0)