อนุทิน 136564 - จิตศิริน

แรงพลังในการเป็นผู้จัดการเรียนรู้ คือ การได้เห็นลูกศิษย์ได้มีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ อยากค้นหา อยากทำ 

ก้าวเล็กๆ ที่ได้ทำ แต่มันก็งดงามยิ่งนัก

ขอบคุณลูกศิษย์ที่ทำให้ได้เรียนรู้

เขียน 23 Jul 2014 @ 14:20 ()


ความเห็น (0)