อนุทิน 136564 - จิตศิริน

  ติดต่อ

แรงพลังในการเป็นผู้จัดการเรียนรู้ คือ การได้เห็นลูกศิษย์ได้มีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ อยากค้นหา อยากทำ 

ก้าวเล็กๆ ที่ได้ทำ แต่มันก็งดงามยิ่งนัก

ขอบคุณลูกศิษย์ที่ทำให้ได้เรียนรู้

  เขียน:  

ความเห็น (0)