อนุทิน 136563 - บุษยมาศ

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ปรึกษางานกับ รษก.ผอ.สนอ.เกี่ยวกับเรื่องอัตราของพนักงานราชการที่จะขอปรับเปลี่ยนเป็น 

           พนักงานราชการ

         - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

         - ตัวแทนพนักงานราชการ เข้ามาพบเพื่อหาทางแก้ไขและหาทางออกถึงวิธีการที่พนักงานราชการ

           จะขอปรับสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

(บ่าย) - ขอแก้ไขไฟล์คู่มือสมรรถนะ ฯ อีกนิดหนึ่ง

เขียน 23 Jul 2014 @ 13:12 ()


ความเห็น (0)