อนุทิน 136557 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ลัลล้าที่พัทยาจร้า

  • มาช่วยพี่ ๆ สำนักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
  • จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การทำงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  ในกลุ่มคนพิการ
  • ได้ใช้แนวทางการระดมจิตใจ (Mind storming)  จัดกระบวนการเรียนรู้ ... บ้าง
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ .... ถึงพร้อม  
  • พร้อมเปิดใจไหลรวมหากัน  เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ต่อจากความเชื่อ  ประสบการณ์เดิมของตน
  • พลังรักของมนุษย์ที่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน  เชื่อว่าจะนำสิ่งดีงามสู่กลุ่มคนที่เราเกี่ยวข้องด้วย .... ต่อไป
เขียน 22 Jul 2014 @ 22:36 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สนุกไหมครับคุณหมอ..

เขียนเมื่อ 

ไม่ใช่สนุกแบบเอะอะมะเทิ่งนะคะอาจารย์ ออกแนวสงบสุขในใจลึก ๆ มากกว่าค่ะ