อนุทิน 136536 - นายพิชาชาญ สกุลสอน

อยากทำความฝันอันสูงสุดของตัวเองให้เป็นความจริง ตั้มเองตอนนี้รับราชการอยู่แล้วที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนหน้านี้มีโอกาสได้ทำงานในสายงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเป็นคุณครูผู้สอนที่่โรงเรียนบ้านแม่ลิด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคุณวุฒิทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ที่ตัดสินใจเรียนตามเพื่อนและความความนิยมชมชอบของสังคมในขณะนั้น แต่พอเอาเข้าจริง ๆ เมื่อมีโอกาสได้ทำงานด้านนี้ กลับมีใจรักและมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ทางการศึกษา มีความสุขอยู่กับภาระหน้าที่ของความเป็น "ครู" จึงได้ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย และสำเร็จการศึกษาเป็นครุศาสตรบัณฑิตเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ใจจริงและความหวังของแม่นั้นอยากให้ตั้มรับราชการครู แต่เมื่อโอกาสที่ดีของชีวิตมาถึงโดยการมาลองสอบบรรจุของ ก.พ. กลับมีโอกาสเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งจึงมารับราชการ ละทิ้งความฝันที่ยิ่งใหญ่ไว้ที่กลางดงดอย ทิ้งเด็กน้อยที่พร่ำสอนมากว่า ๓ ปีที่นั่นโดยที่ไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะล่ำลา .... เพราะได้มาบรรจุอยู่ที่กรุงเทพฯ ในช่วงเวลาของการปิดภาคเรียน .... ต่อจากนี้ขอแค่มีโอกาส เท่านั้น ฉันคนนี้จะยังคงเดินตามหาความฝันที่ยิ่งใหญ่ของฉันจนเจอให้ได้ ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ตาม เพราะฉันเชื่ออยู่เสมอว่าไม่เคยมีสิ่งไหนที่ถูกวางไว้อยู่บนหรือเหนือกว่าความพยายาม ไม่มี ไม่มีจริง ๆ ..... ผู้ศรัทธาในอาชีพ "ครู"

เขียน 21 Jul 2014 @ 16:28 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นั่นคือบันไดขั้นแรก…แต่ให้กำลังใจนะ