อนุทิน 136530 - เพชรน้ำหนึ่ง

  ติดต่อ

-หยอดข้าวไร่..ข้าวดอย

-เสาร์ที่ผ่านมา...ณ Hi Hug [email protected]

[email protected]์พืชหลายชนิดไว้ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อเรียนรู้

-ได้รับเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชต่าง ๆ จากหลายแห่ง...

-ข้าวไร่...ข้าวดอย...เป็นสิ่งที่ต้องค่อยเรียนรู้...ต่อไป...

  เขียน:  

ความเห็น (2)

น่าสนใจมาก ๆ ถ้ารวบรวมพืชพื้นบ้านที่เริ่มหายากไว้ด้วยจะดียิ่งที่เดียวจ้ะ

ต้องหาผู้ช่วยเพิ่มอีกหนึ่งละมั้งครับ…