อนุทิน 136515 - prayat duangmala

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๕๗ 

การมีกัลยาณมิตรนั้น  เปรียบเสมือนการมีสิ่งที่ดีมาคอยห่อหุ้มชีวิตให้มีความดีงาม และมีกำแพงแห่งความดีทีแข็งแรง ไว้ป้องกันอันตรายทั้งหลายที่คอยประทุษร้ายเรา

(ชุติปัญโญ)

เขียน 20 Jul 2014 @ 09:50 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผมชอบอ่านงานท่านชุติปัญโญ ครับ ;)…