อนุทิน 136494 - อร วรรณดา

  ติดต่อ

อนุทินที่ ๔๗

........วันนี้มาอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงข่ายระบบทดสอบประเมินผลและวัดในชั้นเรียน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ พักผ่อนก่อนเข้าอบรมหลังจากนั่งรถไฟมาทั้งคืน

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอขอบคุณ อาจารย์Wasawat. คุณหมอธิรัมภา คุณหนูรี อาจารย์บุษยมาศ คุณครูมะเดื่อ ผอ.ชยันต์ อาจารย์ประหยัด คุณครูศันธนีย์ และทุกท่านที่ให้กำลังใจค่ะ