อนุทิน 136492 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

การฝังเข็มเป็นทางเลือกในการรักษาอาการ menupause ได้ผลเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ จากการรายงานที่วิเคราะห์การศึกษาหลายๆงานที่ตีพิมพ์เรื่อง Effects of acupuncture on menopause-related symptoms and quality of life in women on natural menopause: a meta-analysis of randomized controlled trials. Menopause. Published online July 14, 2014.

  เขียน:  

ความเห็น (0)