อนุทิน 136485 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้แม้จะเป็นผลจากการสำรวจผลที่เดียว แต่ก็ชวนให้คิดว่า โดยทั่วไปก็อาจจะพบแบบนี้ได้ และต่อไปอาจจะต้องมีการตรวจประเมินระดับไขมันร้ายในเด็กวัยก่อนวัยรุ่นก็เป็นได้ เพื่อจะได้ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ให้เรามีผู้ใหญ่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคร้ายๆที่ตามมาทั้งหลาย เขาพบว่ามีเด็กตั้ง 30% ที่มีระดับไขมันร้ายอยู่ในช่วงสูง อ่านบทคัดย่อได้จากhttp://www.abstractsonline.com/pp8/#!/3392/presentation/29327" target="_blank"> Lipid Profiles Performed at the Time of Routine Physical Examinations in 9-11 Year Olds within Texas Children’s Pediatric Associates Primary Care Pediatric Clinics. Session 1259 - Prevention: Lipid Therapeutics and Subclinical Disease. ACC 2014 Scientific Sessions; March 31, 2014; Washington, DC.


เขียน 18 Jul 2014 @ 18:07 ()


ความเห็น (0)