อนุทิน 136484 - ครูมุก

ความภาคภูมิใจ  ครั้งหนึ่งในชีวิตของ  ข้ารองบาท

5 มิถุนายน 2557

ทีมงาน ศุนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  โรงเรียนกัลยาณวัตร

ได้รับเชิญจากโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  

ให้ไปร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 

      สืบเนื่องมาจาก โรงเรียนของเราได้รับคำสั่งจาก สพฐ. ให้ไปช่วยยกระดับผลการเรียน ของนักเรียน

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  พวกเราทีมงานพอเพียง  ได้นำหลักคิดของในหลวง

เรื่องการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอน

อันประกอบด้วยการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับครู

ส่วนนักเรียน เรานำหลักคิดของในหลวงไปถอดบทเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอน

ปัจจุบันผลการเรียนของนักเรียนยกระดับสูงขึ้นเป็นที่นาพอใจ

     เมื่อสมเด็จพระเทพฯ เสด็จมาติดตามผล พวกเราจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

ได้กล่าวถึงในรายงาน

      การได้ไปรับเสด็จในครั้งนี้ พวกเราไม่คิดว่า ท่านจะเทรงมาปฏิสันฐานด้วย   

ท่านเสด็จมาประทับยืนต่อหน้าพวกเราที่รอรับเสด็จ   ทรงยิ้ม แล้วตรัสว่า  "ขอบใจมากนะที่มาช่วยกัน"

................ปลื้มเป็นที่สุด เป็นภาพติดตา ที่ชาตินี้ ไม่มีวันลืม........

 

เขียน 18 Jul 2014 @ 16:50 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยครับกับการทำงานใต้เบื้องยุคลบาท..