อนุทิน 136479 - ชยพร แอคะรัจน์

เป้าหมายในการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 นั้น มีความชัดเจนในการพัฒนาทักษะ 5 ด้านด้วยกันคือ

1.ด้านทักษะความรู้

2.ด้านทักษะคุณธรรม

3.ด้านทักษะปัญญา

4.ด้านทักษะทางสังคม และ

5.ด้านทักษะการใช้สื่อสารสนเทศ

เขียน 18 Jul 2014 @ 11:58 () แก้ไข 24 Jul 2014 @ 09:22, ()


ความเห็น (0)