อนุทิน 136473 - นางสาว ปัทมวรรณ วัยยิ่งยุทธ์

หน่วยฝึกที่13   สัปดาห์ที่6                             ได้เข้าร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญกับน้องๆปี1-4และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  และได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มทำแผนที่ของหมู่บ้าน

เขียน 18 Jul 2014 @ 09:45 ()


ความเห็น (0)