อนุทิน 136472 - บุษยมาศ

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เตรียมจัดเรียงลำดับการเข้าสู่ตำแหน่งของข้าราชการ + พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

           ให้กับน้องแก้วและน้องแป๋ว เพื่อเตรียมเดินเรื่องต่อจากน้องอ้อซึ่งทำค้างไว้...จากการประชุมที่

           สกอ. เมื่อ ๑๐ ก.ค.๒๕๕๗ ทำให้เห็นว่า มีหลาย ม.มากมายที่ยังทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

           การเข้าสู่ตำแหน่งของข้าราชการยังไม่ครบ โดยเฉพาะของพนักงานมหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องพูดถึง

           ขนาดของ ม. ที่ฉันทำจนครบ ยังมีเรื่อง และ ม. อื่นล่ะจะไม่ให้มีเรื่องได้ไง...แต่ฉันก็ถือว่าได้ทำดี

           ที่สุดแล้ว...

(บ่าย) - ประชุมเป็นคณะกรรมการในการเลือกกรรมการที่มาจากสภาคณาจารย์ประจำที่พ้นวาระ จำนวน

            ๔ ราย...แต่ที่แน่ๆ เย็นนี้ย่าได้เห็นหน้า "ฟ้าคราม" คนเก่งแล้วนะจ๊ะ...คิดถึง ๆ ๆ คร้า...

          - นั่งแก้ไขคู่มือสมรรถนะของบุคลากร มรภ.พิบูลสงคราม ใกล้เสร็จแล้วค่ะ ดีใจจัง จะได้นำไปเข้าเล่ม

            เสียที

เขียน 18 Jul 2014 @ 09:01 () แก้ไข 18 Jul 2014 @ 14:36, ()


ความเห็น (0)