อนุทิน 136449 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ตื่นเช้าเจริญภาวนา  ฟังธรรมะรับอรุณ
  • ฟังข่าววิทยุจุฬาฯ  เนื้อหาสร้างสรรค์      หลากหลาย
  • ทำอาหารรับประทานเอง
  • ชีวิตเลือกได้จริงๆ นะะ
  เขียน:  

ความเห็น (0)