อนุทิน #136449

  • ตื่นเช้าเจริญภาวนา  ฟังธรรมะรับอรุณ
  • ฟังข่าววิทยุจุฬาฯ  เนื้อหาสร้างสรรค์      หลากหลาย
  • ทำอาหารรับประทานเอง
  • ชีวิตเลือกได้จริงๆ นะะ
เขียน:

ความเห็น (0)