อนุทิน 136446 - Happy Smile

Happy Smile
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 ประวัติวัดลาดทราย

    นายนิ่ม นางสว่าง เป็นผู้ก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ พระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๔ มกราคม ๒๔๘๔ มีเจ้าอาวาสโดยลำดับ ถึง พระครูถาวรธรรมสาร

๑. พระอธิการชื่น

๒. พระอธิการเสา

๓. พระอธิการแพ

๔. พระอธิการจิ๋ว

๕. พระอธิการนนท์

๖. พระอธิการเทพ ( เก็บ )

๗. พระอธิการเจิม

๘. พระอธิการหนู

๙. พระครูถาวรธรรมสาร

๑๐.พระอธิการแสวง ผาสุโก ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน )

    วัดลาดทราย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านลาดทราย เลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานอยู่หน้าวัด เรียกว่า คลองซอย ๒๖ วัดลาดทราย สร้างขึ้นเป็นวัดที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๓ โดยมี นายนิ้ม นางสว่างไวยคุณา ดำเนินการสร้าง แต่เดิมนั้นบริเวณนี้เป็นป่าไม้ มีสัตว์ป่าชุกชุม ชาวบ้านเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านลาดทราย” และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ ยาว ๘๐ เมตร ภายในบริเวณวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญหอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล และปูชนียวัตถุ พระพุทธรูปปางมารวิชัยในพระอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

    วัดลาดทราย ตั้งแต่สร้างมา มีสภาพที่เป็นวัดสร้างยังไม่เสร็จอุโบสถก่อผนังอิฐ ไว้สี่ด้านค้างอยู่ มีกุฏิทรงไทยมุงกระเบื้องสองหลัง มุงสังกะสีสองสามหลัง หอสวดมนต์ เล็กๆ ใช้เป็นหอฉันด้วย ๑ หลังศาลาการเปรียญเรือนไม้ ๑ หลัง วัดลาดทราย เริ่มเจริญรุ่งเรืองอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ในสมัยพระครูถาวรธรรมสาร มาเป็นเจ้าอาวาส โดยพระครูถาวรธรรมสาร ได้พัฒนาวัดลาดทรายมาโดยลำดับดังกล่าวข้างต้น นับว่าพระครูถาวรธรรมสาร เป็นผู้สร้างวัดลาดทรายให้เจริญรุ่งเรืองจากวัดเล็กๆ ที่ใกล้จะเป็นวัดร้าง กลายมาเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอที่เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านวัตถุและด้านอื่นๆ เป็นที่ ๑ ในเขตอำเภอวังน้อย  หลังจากนั้นได้มรณภาพลง ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๘ รวมอายุได้ ๗๖ ปี ปัจจุบันมีพระอธิการแสวง ผาสุโก เป็นเจ้าอาวาสวัดองค์ปัจจุบัน

        ชีวประวัติและผลงานพระครูถาวรธรรมสาร

    

   สำหรับชีวประวัติและผลงาน พระครูถาวรธรรมสาร (แสวง) ถาวรธมฺโม อายุ ๗๖ ปี วัดลาดทราย ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอวังน้อยและเจ้าอาวาสวัดลาดทราย รูปปัจจุบัน

สถานะเดิม

ชื่อนาย แสวง นามสกุล ภาคอินทรีย์ เกิดวันพุธขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ณ บ้านเลขที่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดานายอู๋ ภาคอินทรีย์ มารดา นางเสมา ภาคอินทรีย์ ท่านเรียนหนังสือจบชั้นประถมบริบูรณ์ ที่โรงเรียน สุคันธาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บรรพชาและอุปสมบท

เมื่อวันเสาร์ขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๕ ปีมะเส็ง วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔ ณ อุโบสถวัดสุคันธาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระอุปัชฌาย์วัดบ้านสร้าง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การอุปสมบทอายุ ๒๒ ปี

ใน พ.ศ. ๒๔๘๔ วันที่ ๑๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๘๔ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะแม ณ อุโบสถวัดสุคันธาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพระเดชพระคุณท่านพระครูนิเทศธรรมคาถา เป็นพระอุปัชฌาย์ จากวัดบ้านสร้าง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูโหน่ง ยโสธโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระโปร่ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษาและวิทยฐานะ

ในเรื่องการศึกษา ของท่านพระครูถาวรธรรมสาร หรือหลวงพ่อแสวง ถาวรธมฺโม นั้น ได้เรียนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดสุคันธาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเมื่อท่านได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัย จนท่านสามารถสอบได้นักธรรมชั้นโท ได้ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ จากสำนักเรียนวัดสุคันธาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ท่านพระครูถาวรธรรมสาร หรือหลวงพ่อแสวง ถาวรธมฺโม ยังได้ศึกษาอย่างจริงจังใน คันถธุระ คือได้แก่การศึกษาเล่าเรียน พระธรรมวินัย อันเป็นคำสั่งสอน ส่วนในเรื่องวิปัสสนาธุระท่านก็ได้เล่าเรียนศึกษาจากท่านอาจารย์ หรือพระอุปัชฌาย์คือพระครูนิเทศธรรมคาถา นั่นเอง คือการศึกษาพระกรรมฐานเป็นเครื่องมือ หรืออุบายฝึกหัดจิตใจจากการศึกษา สอบถามชีวประวัติและผลงานของท่านก็พอสรุปเรื่องได้ว่าหลวงพ่อแสวง ถาวรธมฺโม นั้นได้ศึกษาครบองค์ประกอบของพระพุทธศาสนา ที่สำคัญถึง ๓ ประการ ๑ ปริยัติ ๒ ปฎิบัติ ๓ ปฎิเวท นอกจากเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นท่านยังมีความรู้ความชำนาญ ในการก่อสร้างต่างๆด้วย พยายามเอาใจใส่จัดการบูรณปฎิสังขรณ์ 

ติดตามข้อมูลวัดลาดทรายเพิ่มเติมได้ที่    วัดลาดทราย พระครูถาวรธรรมสาร

http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2">www.facebook.com/pages/วัดลาดทราย 

http://www.facebook.com/pages/วัดลาดทราย">

เขียน 16 Jul 2014 @ 22:02 () แก้ไข 16 Jul 2014 @ 22:56, ()


ความเห็น (0)