อนุทิน #136442

สำเร็จเรียบร้อย อย่างลงตัว ห้องพอเพียง ณ หนองผือ นี่คือ ก้าวสำคัญ ที่จะนำครูและนักเรียน ไปสู่กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริม ให้รู้ค่่าของความ"พอเพียง"

 

เขียน:

ความเห็น (2)

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับอาจารย์