อนุทิน 136435 - prayat duangmala

วันนี้ตอนเย็นเข้าประชุมวางแผนงานการจัดชั้น ฟัง ทบทวนการฟังธรรมในฤดูเข้าพรรษา จะได้มี สติ มีสมาธิ มีปัญญาเพิ่มขึ้น

สังคมขาดแคลน จิตอาสาฯ คนดีมีมากแต่ผู้จะเสียสละเพื่อสาธารณะ....มี....

เขียน 16 Jul 2014 @ 14:49 ()


ความเห็น (0)