อนุทิน 136435 - prayat duangmala

  ติดต่อ

วันนี้ตอนเย็นเข้าประชุมวางแผนงานการจัดชั้น ฟัง ทบทวนการฟังธรรมในฤดูเข้าพรรษา จะได้มี สติ มีสมาธิ มีปัญญาเพิ่มขึ้น

สังคมขาดแคลน จิตอาสาฯ คนดีมีมากแต่ผู้จะเสียสละเพื่อสาธารณะ....มี....

  เขียน:  

ความเห็น (0)