อนุทิน 136430 - บุษยมาศ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - พาพี่ภัครและไปรับเพื่อนพี่ภัครมาสอบเป็นอาจารย์ที่ ม.

         - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑๕ แฟ้ม...ขอเคลียร์งานก่อนค่ะวันนี้ ประชุมไม่มี ค่อยสบายหน่อย...

เหมือนกับคำที่ว่า...อาชีพหลัก คือ ประชุม อาชีพรอง คือ งานประจำ คริ ๆ ๆ

         - ทำบันทึกถึงอธิการบดี ขอเปิดสอบเปลี่ยนอัตราพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

         - นั่งพิมพ์งานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการให้กับเจ้าหน้าที่ที่มารับงานแทนน้องอ้อ

(บ่าย) - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ ราย

         - สอนงานน้องแก้วให้เรียนรู้งานแทนน้องอ้อ เกี่ยวกับการพิมพ์คำสั่งแต่งตั้ง ดีที่น้องแก้วเป็นคนที่

เรียนรู้งานเร็ว จึงไม่ค่อยเหนื่อยมากนัก...อยากได้ลูกน้องแบบนี้มาก ๆ จะได้ช่วยฉัน Create งานให้ ม.

พัฒนาได้มากขึ้นกว่านี้จัง!!!

เขียน 16 Jul 2014 @ 09:33 () แก้ไข 16 Jul 2014 @ 15:04, ()


ความเห็น (0)