อนุทิน 136426 - ชยพร แอคะรัจน์

บริษัท

-30/07/57 = อาโกเมศโทร.มาคุยด้วย

-23/06/57 = อาโกเมศ,แขก,โบ้,เน้ต มาพบที่ทำงาน ได้อบรมเรื่อง วงจรผลิตภัณฑ์

-10/04/57 = อาโกเมศมาเยี่ยมที่กาฬสินธุ์

-17/03/57 = ไปบรรยายมะม่วง จ.ชัยภูมิ

เขียน 16 Jul 2014 @ 08:39 () แก้ไข 30 Jul 2014 @ 20:56, ()


ความเห็น (0)