อนุทิน 136408 - "พี่หนาน"

  ติดต่อ

๑๔/๐๗/๒๕๕๗

อนุทิน ๑๗๔.

อนุทินนี้เขียนขึ้นมาเพื่อขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน ทั้งคุณนักศึกษา คุณครู อาจารย์ คุณหมอ นักวิชาการ และอีกหลาย ๆ สายอาชีพที่กล่าวถึงไม่หมด ที่กรุณาเข้ามาอ่าน แสดงความคิดเห็น ให้กำลังใจ ทุกท่าน บางครั้งอาจจะไม่ได้โต้ตอบหรือมองไม่เห็นบ้าง ขาดการเยี่ยมเยือนบ้าง ก็อย่าได้ว่ากล่าวกันนะครับ จะพยายามตามอ่านหลาย ๆ ท่านที่เลือกไว้และมิได้เลือกด้วย ตามความเหมาะสม...ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (4)

ผลัดกันอ่านครับ

ด้วยความระลึกถึงครับพี่หนาน…

งานเยอะ เป็นปกติครับ..อ่านทุกครั้งที่ได้เข้าเยี่ยมกัลยาณมิตร