อนุทิน 136406 - อ.นุ

อ.นุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอเรียนเชิญ กัลยาณมิตรทุกท่าน  ร่วมงานแถลงข่าว

"คอนเสิร์ตจีวันแบนด์ สู่จิตเกษม"
ในวาระ ๑๐๑ ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในวันอังคารที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ...
ณ ห้องพุทธคยา สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี (DMG Books)
ตึกอัมรินทร์พลาซ่าชั้น ๒๒ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ครับ

คอนเสิร์ตจีวันแบนด์ สู่จิตเกษม
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ "กองทุนเจริญธรรม"
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมส่วนพระองค์
ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เปิดคอนเสิร์ต ด้วยธรรมบรรยาย “สู่จิตเกษม”
โดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)
และการรวมตัวครั้งสำคัญของกองทัพศิลปิน
จีวัน BAND
ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน
อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
ไก่ มีสุข แจ้งมีสุข
อัยย์ วีรานุกูล
อ.วีระพงษ์ ทวีศักดิ์ (ดนตรีพิณแก้ว)
เพชรี พรหมช่วย
ก้องเกียรติ กองจันดี (เขียนทรายพระประวัติ)
อิสริยา คูประเสริฐ
รัศมี ทองสิริไพรศรี
อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
ราชนิกร แก้วดี (ศิลปะแห่งกายกรรมบนผืนผ้า)
และจีวันจูเนียร์

เขียน 14 Jul 2014 @ 17:40 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุด้วยค่ะ อ.นุ