อนุทิน 136404 - ชยพร แอคะรัจน์

งานราชการ

24/09/57 พ. = ตรวจสุขภาพประจำปี ความดันเรา 153/100 สูง

4/09/57 พฤ. = วันไหว้ครู

18/08/57 จ. = เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 , งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ , นศ.และอาจารย์ อาเซี่ยน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณะเกษตร มาพืชฯ 2 คน

30/07/57 พ. = เช้า ประชุมงานพัสดุกับ ปปช. กาฬสินธุ์.. บ่าย ประชุมกรรมการคณะอนุมัติเกรดฤดูร้อน 

-25/07/57 = เช้า ประชุมกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  /  บ่าย ประชุมบุคลากรสายวิชาการ (อ.ตุ๋ยมาด่ากรรมการหน้าเวที)

-23-24/07/57 = สมศ.มาประเมิน SAR คณะเกษตรฯ และสาขา

-21-29/07/57 = นศ.และอาจารย์ อาเซี่ยน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณะสังคม

-18/07/57 ศ.= 10.00 -ประชุม SAR ตึก 13, ส่ง มคอ 3 1/2557

-17/03/57 = กำหนดส่ง ใบประเมินขึ้นขั้นเงินเดือน 

-จ.๑๙/๘/๕๖ - น้องไอซ์เป็นปกติแล้ว ไปโรงเรียนและอยู่เรียนพิเศษจนถึง ๖ โมงเย็นได้ตามปกติ.. -วันนี้ ผมเป็น chairman และได้นำเสนอผลงานวิจัย ๑ เรื่อง เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ..

เขียน 14 Jul 2014 @ 12:25 () แก้ไข 24 Sep 2014 @ 12:09, ()


ความเห็น (0)