อนุทิน 136373 - ชยพร แอคะรัจน์

รร.ฟ้าสว่างพัฒนาการ

20/11/57 = สนง.เขตจะมาประเมิน รร. แต่ได้โทร.มายกเลิก เพราะ รร. ไม่มีปัญหา นร. ซ้ำซ้อน

-22-26/09/57 = สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

-30/07/57 พ. = ส่งคำขออุดหนุนนม 2/2557, แบบสำรวจอาหารกลางวัน ให้ สช.

-29/07/57 อ. = ซื้อนม รร. 5 ลัง 1,826 บ.

-25/07/57 = ส่งเรื่องคืนเงินอุดหนุน 44 บาท

-ค่ามาตรฐาน = ซื้อนม รร. 5 ลัง 1,826 บ. / A4 used papers 4 b./kilo. / 3,192 b. for teacher fund.

-14/07/57 -บิลค่าน้ำ รร. 365.94 ชำระภายใน 15/07/57 -จ่ายเย็นนี้แล้ว

-30/06/57 = สช.(ผอ.อรวรรณ) มาประเมิน รร.

-29/04/57 = วิทยาเขตฯ (อ้อ,บิว, รวม 4 คน)มานิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ที่โรงเรียน

-28/04/57 = ไปประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆในรอบปีการศึกษา, การประเมิน, เงินอุดหนุนต่าง ๆ, ระบบPSIS ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ จ.สกลนคร

-19/03/57 = รับเสด็จพระเทพฯ กพส. / สช.ให้ไปเข้าpsis v.2 / ท.โทร.แจ้ง สช. ขอไม่ไปทัศนศึกษากับ สช. 27-28 มี.ค.นี้

-01/02/57 = กลุ่มรอง ผอ., ผอ.เขตฯ เชิญไปแนะนำการดูแลสุขภาพ กดจุด และแนะนำการทำกรรมฐาน หลักสูตร 4 เดือนฉบับย่อ ที่บ้านพัก ผอ.เขต

-ส. 24/08/56 - ผมเข้ารับการอบรมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ร่วมกับคณะคุณครู.. จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1 อบรม 2 วันครับ.. ได้ความรู้และประสบการณ์มากครับ.. จะได้นำมาใช้ในโรงเรียนของตนเอง (โรงเรียนฟ้าสว่างพัฒนาการ) ด้วยครับ

-ศุกร์ 16/08/56 - เช้า ผมพบนักศึกษาที่จะทำวิจัยด้วย ได้มอบหมายงานเรียบร้อยแล้ว และพบหัวหน้าสาขาพืชฯ ขอเวลาไปเฝ้าไข้น้องไอซ์ ... - 17.00 น. -ผมไปร่วมงานเลี้ยง และคัดตัวนักกีฬาเปตอง ในนามทีมของคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ที่บ้านพัก ผอ.สพป.กส.เขต 1 - ร่วมงานได้ประมาณชั่วโมงเศษ ก็ได้ขอตัวกลับก่อน เพื่อมาดูแลน้องไอซ์ที่บ้าน ซึ่งอาการดีขึ้นมาก ใกล้หายแล้ว แต่ยังทานข้าวได้น้อยอยู่ครับ...

เขียน 12 Jul 2014 @ 14:06 () แก้ไข 30 Jan 2018 @ 12:44, ()

คำสำคัญ (Tags) #ชยพรความเห็น (0)