อนุทิน 136369 - นางสาว ปัทมวรรณ วัยยิ่งยุทธ์

หน่วยฝึกที่13เทศบาลตำบลบ่อพลับ  สัปดาห์ที่5

ทำแผนที่เดินดิน และร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษากับทางเทศบาลตำบลบ่อพลับ

เขียน 12 Jul 2014 @ 11:32 ()


ความเห็น (0)