อนุทิน 136367 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปัจจุบันธรรม

เมื่อครั้งที่หลวงปู่ท่านเข้ามากรุงเทพฯ  เพื่อตรวจเช็คร่างกาย  ท่านยังคงปฏิบัติกิจวัตรตามปกติ

วันหนึ่งภายหลังจากหลวงปู่ฉันจังหัน (ภัตตาหารเช้า)  เสร็จแล้ว  นั่งสนทนากับลูกศิษย์ลูกหาตามปกติ

โยมผู้หญิงคนหนึ่งมาถวายอาหารในตอนเช้า  ได้กราบเรียนถามหลวงปู่ว่า

"อาทิตย์หน้า  หลวงปู่ยังอยู่หรือเปล่าเจ้าคะ"

หลวงปู่ตอบว่า  "จั๊ก   ยังบ่ฮอดอาทิตย์หน้า"

(จั๊ก  =  ไม่รู้  ,   บ่ฮอด =  ไม่ถึง)

ที่มา  :  หนังสือ  สุขกาโรบูชา  หลวงปู่อ่อนสา  สุขกาโร.  พิมพ์ครั้งที่ ๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๗ (หน้า ๔๙)

เขียน 12 Jul 2014 @ 00:57 ()


ความเห็น (0)