อนุทิน 136364 - prayat duangmala

ทำความดีตลอดพรรษาและข้อคิดกับชีวิตที่เหลืออยู่ 

ตั้งสมมุติฐานว่า เราทำงานตอนอายุ ๒๕ -ปัจจุบัน อายุ ๕๐ ปี รวมอายุทำงาน ๒๕ ปี เปรียบเทียน ๑ ปี ๓๖๕ วัน คูณ ๒๕ เท่ากับ ๙๑๒๕ วัน และเทียบต่อไปอีกว่า ๑ วัน ๒๔ ชั่วโมง คูณ ๙๑๒๕ เท่ากับ ๒๑๙๐๐๐ ชั่วโมง ถ้าเรานอนวันละ ๘ ชั่วโมง ๒๕คูณ๓๖๕คูณ๘ ๗๓๐๐๐ ชั่วโมง ทำงาน ก็ทำเช่นเดียวกันทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง เท่ากับ ๗๓๐๐๐ ชั่วโมง เวลาพักผ่อนดูหนังฟังเพลงทำกิจกรรมบ้าง เอาวันละ ๔ ชั่วโมง ๒๕ คูณ ๓๖๕ คูณ ๔ เท่ากับ ๓๖๕๐๐ ชั่วโมง ลบเวลาทั้งหมดแล้ว เวลาที่เหลืออยู่ที่จะสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีเหลืออีกเท่าไหร่..และถ้าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเจ็บป่วยอะไรก็ตามแล้วเราจะรอว่าถึงวันนั้นแล้วค่อยทำ... มันอาจจะสายเกินกว่าที่คิดก็ได้นะ..เราทำเริ่มต้นพรรษานี้เลยดีไหม..

เขียน 11 Jul 2014 @ 21:36 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เลิกเศร้า เข้าพรรษาครับอาจารย์ อิอิอิ