อนุทิน 136363 - prayat duangmala

ภาพการแห่เทียนเข้าพรรษาหลังจากมประชุมวิทยากรร่วมที่ศูนย์ ตกลง ๕ สัปดาห์ในการอบรมเด็กนักเรียน ป.๕-๖ เริ่ม ๑๘ นี้เป็นต้น รีบกับมาทำหน้าที่การทำบุญกับเด็กๆและคณะครู ผอ.ในโรงเรียน

 วัดบ้านสะอาด ซ้าย ผอ. ขวาครูชั้น ป.๑ ในโรงเรียนมีสองสาวครับ.ขึ้นวัดกับเป็นสลับที่.พี่

วัดบ้านดอนเงิน ๒ วัด มีความต่าง มากๆ ๒ จุดใหญ่ วัดบ้านสะอาด เมื่อหลายปีก่อนคนในหมู่บ้านถูกรางวัลแจ๊คพอร์ด ๔๘ ล้าน แต่วัดกับโรงเรียนไม่ได้...เลย แต่มีพระจำพรรษามากตามที่เห็น ส่วนวัดดอนเงินไม่มีเงินรางวัลมีพระผู้ใหญ่ใน กทม.อุ้มชูสร้างเสร็จภายในปีสองปี แต่ก็มีรองเจ้าคณะตำบลเพียงรูปเดียว.แต่ท่านมีใจเมตตากรุณากับเด็กๆและคณะครูที่โรงเรียนมาก มีเงินอะไรมาถึงท่านปัจจัยท่านก็มอบให้โรงเรียน เมื่อวานไปร่วมถวายเทียนพรรษาปัจจัยท่านก็กับคืนมาเป็นทุนการศึกษา..

เขียน 11 Jul 2014 @ 20:52 () แก้ไข 11 Jul 2014 @ 21:10, ()


ความเห็น (0)