อนุทิน #136338

สู่จิตเกษม...ตามรอยพระบาท

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

http://www.youtube.com/watch?v=iPqiJutYLtw

เขียน:

ความเห็น (0)