ติดต่อ

อนุทิน #136338

สู่จิตเกษม...ตามรอยพระบาท

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

http://www.youtube.com/watch?v=iPqiJutYLtw

  เขียน:  

ความเห็น (0)