อนุทิน 136336 - นางสาว พงษ์ราตรี หิรัญเกิด

วันนี้ได้มีโอกาสไปงานศพของคุณแม่เพื่อนสมัยเรียนมัธยมค่ะ ทุกๆครั้งที่ไป แม้จะทำให้รู้สึกหดหู่ แต่ก็ทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมมะ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้วว่าเราไม่มีทางหนีพ้น ไม่ว่าจะยากดีมีจน

สิ่งเดียวที่จำเป็นคือการมีสติ ระลึกว่า ความตายนี้เป็นสิ่งแน่นอน เวลาที่เราจะตายต่างหาก ไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหน เราจึงไม่ควรกลัว เพราะกลัวแค่ไหนก็ต้องตายเหมือนกัน

ขอให้แต่ละวันที่เหลืออยู่ เราได้มีโอกาสทำความดี ได้ทำหน้าที่ ต่อบิดามารดา ญาติพี่น้อง ประเทศชาติ เพื่อสักวันหนึ่งที่เราจากโลกนี้ไปแล้ว ความดีของเรา จะได้ถูกกล่าวถึงบ้างไม่มากก็น้อย

ธรรมมะสวัสดีค่ะ

เขียน 09 Jul 2014 @ 22:52 ()


ความเห็น (0)