อนุทิน 13633 - มะปรางเปรี้ยว

หาดใหญ่ฝนตกหนัก อากาศเย็นสบาย ... แล้วเราก็นั่งเขียนรายงานต่อไป

เขียน 29 Jun 2008 @ 20:26 ()


ความเห็น (0)