อนุทิน 136328 - ครูหยิน

ครูหยิน

วันนี้ก็เป็นแค่วันพุธ...แต่เป็นวันสุดสัปดาห็ สำหรับครูหยิน..เพราะพรุ่งนี้..ค่ายการเรียนรู้การใช้ชีวิอย่างพอเพียงก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง...ทั้งเหนื่อย..(เพราะแก่แล้ว)...และหนักพอสมควรดวยวิถีที่เปลี่ยนไปของชีวิตผู้คน และนักเรียน มีความเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ สถานภาพ...ความอยากที่จะเห็นนักเรียนเป็นเด็กดี..เริ่มมัปัจจัยข้อจำกัดมากขึ้นทุกที

บางทีธุกิจเข้ามาครอบงำ..ความอยากได้ อยากมี  ก็มากถมไป ใครเล่าจะคิดถึงส่ิงที่ถูกต้องดีงาม ไม่ตามกระแส

แลไป แลมา...เราต่างหาก...นะ ที่ยึดมั่นมากเกินไป...ต่อไปจะปล่อยวางให้มากกว่านี้

555  วันนี้ลุงวอ..มานอนที่สวนเป็นพลังใจให้ครูหยินอีกครั้ง

เขียน 09 Jul 2014 @ 15:05 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นำมาแบ่งปันด้วยนะครับครูหยิน