อนุทิน 136319 - prayat duangmala

วันนี้ตั้งแต่ตีระฆัง..เคารพธงชาติตามเวลา ๐๘.๑๐ น. ดูแลนักเรียนสามชั้น  พี่ท่านหนึ่งลาบวชเข้าพรรษา เลยต้องรับผิดชอบอีกห้องหนึ่งกับครูอีกท่าน แต่ เอาเด็กไปถอนฟันที่โรงบาลชุมชน.เหนื่อยครับ.และเตรียมงานสำรวจความบกพร่องพฤติกรรมการเรียนรู้เรื่องต่างๆตามที่อบรมเสนอของบประมาณและทำแผนการสอน ให้ผู้ปกครองลงลายมือยินยอม ถ้าไม่ก็คงปล่อยตามที่จะเรียนได้ (คงไม่ได้เข้าคอร์ด เรียนยากเรียนเย็น)..

เขียน 08 Jul 2014 @ 21:43 ()


ความเห็น (0)